Trang chủ / Lưu trữ Tag: Thành Lập Công Ty

Lưu trữ Tag: Thành Lập Công Ty

SỔ TAY DOANH NGHIỆP – HỘ KINH DOANH

Sổ tay doanh nghiệp là series của Ezlaw khái quát về các thủ tục hành chính cho từng loại hình doanh nghiệp. Hoạt động doanh nghiệp thường bao gồm các thủ tục thành lập, thông báo thay đổi trong quá trình kinh doanh, chấm dứt hoạt động… Sau đây là …

Đọc thêm »

KIẾN THỨC VỀ BIỂN HIỆU DOANH NGHIỆP

Theo luật pháp Việt Nam, mọi doanh nghiệp đều có nghĩa vụ gắn tên, treo biển hiện doanh nghiệp tại trụ sở chính. Vì vậy, kiến thức căn bản về biển hiện bao gồm nội dung phải có, vị trí phải treo và các chế tài liên quan là cần …

Đọc thêm »

SỔ TAY DOANH NGHIỆP – CÔNG TY CỔ PHẦN

Sổ tay doanh nghiệp là series khái quát về các thủ tục hành chính cho từng loại hình doanh nghiệp. Hoạt động doanh nghiệp thường bao gồm các thủ tục thành lập, thay đổi tên doanh nghiệp, người đại diện, giải thể… Sau đây là các thủ tục dành cho …

Đọc thêm »
Call Now Button