Trang chủ / blog / Điều lệ công ty cần những gì?

Điều lệ công ty cần những gì?

Điều lệ công ty có thể được coi là “bộ luật” riêng của một công ty quy định những vấn đề cốt lõi và nền tảng cho sự vận hành của công ty như cơ cấu tổ chức quản lý, thẩm quyền và thể thức thông qua các quyết định của bộ máy điều hành, nguyên tắc phân chia lợi nhuận, xử lý lỗ và giải quyết tranh chấp nội bộ .v.v. Điều lệ công ty là một trong những văn bản cần có khi đăng ký kinh doanh.
Những loại hình doanh nghiệp nào có tư cách pháp nhân thì phải xây dựng điều lệ (gồm công ty cổ phần, công ty TNHH, công ty Hợp danh), riêng doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân nên không có điều lệ.
Các nội dung chủ yếu của Điều lệ công ty được Luật Doanh Nghiệp 2014 quy định như sau:
Các thông tin chính

Nên chú ý cần có: 
họ, tên, địa chỉ, quốc tịch và các đặc điểm cơ bản khác của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của chủ sở hữu công ty, thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần; 
phần vốn góp và giá trị vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh; số cổ phần, loại cổ phần, mệnh giá cổ phần từng loại của cổ đông sáng lập
Các điều khoản về cơ chế vận hành của công ty

Thể thức thông qua quyết định của công ty và nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ đóng phần quan trọng trong việc vận hành của công ty, đặc biệt khi có vấn đề mà các thành viên không thống nhất được ý kiến. Thông thường, các điều khoản này có thể quy định giải quyết theo hình thức bỏ phiếu và quyết định chỉ được thông qua với số đông đồng thuận hoặc toàn bộ các thành viên phải đồng thuận.

Ngoài ra cần có các điều khoản quy định về quy trình khi có một hoặc toàn bộ thành viên muốn ra đi hay giải thể công ty để phân chia rõ các quyền lợi cũng như nghĩa vụ còn tồn đọng của công ty.
Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp phải có họ, tên và chữ ký của ai?

Trên thực tế, vẫn có một số công ty không chú trọng xây dựng một bản điều lệ phù hợp với điều kiện thực tế của công ty mình mà chỉ để đáp ứng yêu cầu của quá trình thực hiện các thủ tục hành chính. Điều này có thể dẫn tới nhiều mâu thuẫn và việc khó xử trong tương lai của công ty không chỉ giữa các thành viên mà còn đối với các đối tác, khách hàng hoặc nhà đầu tư.
Một bản điều lệ tốt không chỉ xem xét các quy định của Luật Doanh nghiệp mà còn tích hợp các luật khác như Luật Thuế doanh nghiệp, các quy định về tài chính, kế toán và các thoả thuận sẵn có giữa các thành viên.
Đối với các startup, nhà khởi nghiệp, việc xây dựng một bản điều lệ công ty tốt từ đầu sẽ giúp xây dựng nền móng vững chắc cho “ngôi nhà” doanh nghiệp của mình cũng như thể hiện sự chuyên nghiệp và cẩn thận với các nhà đầu tư tương lai.
Nguồn: EZLaw

About thienkhanhadmin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button